Pomiary i kalibracje

Dokładny pomiar komponentów silnika ma kluczowe znaczenie dla złożenia silnika wysokiej jakości, zarówno pod względem trwałości i wydajności, jak i rentowności. W celu dokładnego wykonania tych pomiarów konieczne jest zastosowanie precyzyjnych narzędzi. Aby utrzymać nasz standard jakości, zapewniamy, że wszystkie narzędzia i przyrządy pomiarowe są terminowo kalibrowane oraz odpowiednio przechowywane i zarządzane.